קבר רבי יוסף מטראני

הטבה כללית לגולשי צפת24 BIZ:

הטבה ייחודית לתושבי צפת:

קבר רבי יוסף מטראני

תיאור העסק:

רבי יוסף מטראני (1568–1639), המכונה המהרי"ט, המוהרי"ט או המהרימ"ט (כדי להבדילו מהמהרי"ט ר' יוסף טאיטאצאק), היה מגדולי וחשובי הפוסקים, בנו של ר' משה מטראני, המבי"ט. מרבני צפת, נודע בעיקר בעקבות השו"ת אותו חיבר, שו"ת המהרי"ט, וחידושיו על חלקים מן הש"ס. שימש כחכם באשי של טורקיה, וכן כשד"ר בקושטא.

כתובת:

בית העלמין העתיק צפת