בית כנסת רבי יוסף קארו

הטבה כללית לגולשי צפת24 BIZ:

הטבה ייחודית לתושבי צפת:

בית כנסת רבי יוסף קארו

תיאור העסק:

רבי יוסף קארו הידוע בכינויו ""מרן"", נולד בעיר טולדו שבספרד בשנת 1488. בהיותו בן 4 שנים התרחש שם הגירוש הגדול. הוא נדד בין מדינות שונות, ובמסעותיו הרבה רבי יוסף ללמוד תורה עד ששמו הלך לפניו כעילוי עצום וגדול בתורה. רבי יוסף קארו הגיע לצפת בשנת 1535, ומיד נתמנה לחבר בבית דינו של ראש הקהילה ר' יעקב בירב, ושם אף הוסמך על ידו לרבנות. רבי יוסף נחשב לגדול פוסקי ההלכה בעת החדשה. עיקר פרסומו בא לו לאחר שפרסם את חיבורו ""שולחן ערוך"", שמבחינה היסטורית ניתן לראות בו חיבור הנופל בחשיבותו רק מן המקרא והתלמוד. חיבוריו התורניים הקנו לרבי יוסף קארו מעמד מיוחד ובכיר בין כל בני דורו. ומאז ועד לדורנו. בית המדרש של רבי יוסף קארו היה מהגדולים והחשובים שבבתי המדרשות בתקופת ""תור הזהב"" של צפת. בשיאו, מנה בית המדרש כ- 200 תלמידי חכמים שעסקו בתורת הנגלה והנסתר בהדרכתו של ""מרן ראש הישיבה"". ר' יוסף קארו האריך ימים ונפטר בגיל 87, ונפטר בצפת בשנת 1575. תחת בית הכנסת מצוי חצר קטנה ובית מגורים שבאחד מחדריו חיבר ר' יוסף את ספריו ""שולחן ערוך"" ו""המגיד מישרים"". ר' יוסף קארו נודע גם בכינויו ""המחבר"" משום שבחיבוריו הצליח לאחד ולחבר את כל קהילות ישראל מאז המאה השש עשרה, ועד לימינו אנו.

כתובת:

סמטת בית יוסף

משלוחים:

מציעים משלוחים עד הבית בתשלום