יום: 26 ביולי 2020

שינוי מגמה: לאחר שנים רבות – נבלמה ההגירה השלילית מצפת!

שביעות רצון רבה בעיריית צפת נוכח הנתונים הפנימיים של הרשות ומשרד הפנים, המצביעים על שינוי מגמה באשר לעזיבת צעירים את העיר. במשך שנים רבות צפת 'הובילה' והייתה אחת מבין 10 הערים עם ההגירה השלילית הגבוהה ביותר וזאת לאור חוסר אמון של התושבים בעתידה של צפת וכן עזיבה של הדור הצעיר את בירת הגליל.