תנופת פיתוח: 55 כיתות לימוד בבתי הספר, גנים ומעונות ייפתחו השנה תחל בניית 11 גנים ובית ספר

עם כניסתו לתפקיד החל ראש העיר שוקי אוחנה בביצוע סיורים בכל מוסדות החינוך ברחבי העיר צפת. במהלך הסיורים התרשם מרמה תשתיתית ירודה במיוחד והחליט על מהפכה שבמרכזה בניית כיתות לימוד, גנים ומעונות ולשים סוף ללימוד במבנים יבילים. מדובר במבנים המיועדים לכלל המגזרים- חרדים, ממלכתי וממלכתי דתי וזאת במקביל לפעילות להקמת קריית חינוך לציבור החרדי ופרויקט של הריסה ובנייה מחדש של מוסדות חינוך רבים