עדכונים שוטפים – פעילות מוסדות החינוך – 30.4

יחד עם אגף החינוך נערכנו לכל תרחיש לרבות החזרת מוסדות החינוך לפעילות באופן מייד