עדכונים שוטפים – הרחבת הפעילות המותרת – 25.4

אמש פורסמו תיקונים לתקנות שעת חירום, המרחיבים את הפעילויות המותרות לאור מגפת הקורונה