עדכונים שוטפים – הנחיות עדכניות – 19.4

עדכון הנחיות בנושא הקורונה – 19.4