אתרים היסטוריים וקדושים בצפת

העיר צפת התברכה בעשרות בתי כנסת עתיקים, קברי גדולי ישראל ומבנים עתיקים ייחודיים. הינה חלק מהאתרים הייחודיים שתוכלו להיחשף אליהם בעיר שאין עוד כמוה בעולם.

בית כנסת הארי האשכנזי:

רבי יצחק בן שלמה לוריא, 1534 –  1572 מכונה האר"י הקדוש הוא גדול מקובלי צפת במאה ה־16, והוגה שיטה חדשה בקבלה הנקראת על שמו "קבלת האר"י", שאומצה על ידי בתי מדרש רבים העוסקים בתורת הסוד. תלמידיו נקראו אחריו גורי האר"י. עיקר תורתו ידועה לנו מכתבי תלמידיו, המכונים בשפה מליצית גורי הארי. משפגש ברבי חיים ויטאל, העמיד אותו כבכיר תלמידיו וממשיך מורשתו, ומסר לו דברי תורה רבים ביחידות. האר"י נפטר בה' באב ה'של"ב, 1572, במגפה הגדולה שפקדה אז את הגליל, והוא בן 38.

The Ari Ashkenazi Synagogue:

Known as the Holi Ari, Rabbi Yitzchak Luria was the greatest of Zefat’s Kabbalists. The Kabbalah of the Ari became the accepted teaching of Kabbalah; his students were known as ‘Gurai Ha’Ari’ (the cubs of the Ari). His most well-known student, Rabbi Haim Vital, wrote down the Ari’s teachings. The Ari died in 1572 at the age of 38, in a plague.

בית כנסת אבריטש:

רבי אברהם דב מאבריטש – בשנת ה'תקצ"א עלה לארץ ישראל. אהבתו לארץ ישראל משתקפת רבות בספרו בת עין.
עם הגיעו לארץ, השתכן בצפת, שם נתקבל בכבוד רב על ידי עדת החסידים, שמינו אותו לרבה של העדה. בכ"ד בטבת ה'תקצ"ז אירעה רעידת אדמה בצפת ובסביבותיה והפילה חללים רבים. מסופר שהרב אברהם דב הכריז לפני אותו היום שמי שרוצה לחיות יגיע לבית הכנסת באותו היום. כשהתחילה רעידת האדמה ציווה הרב לכל המתפללים להתאסף סביבו ולהשתטח על הארץ. הזעזועים גברו וחלק גדול מבית המדרש התמוטט, אבל אותו חלק שבו הצטופפו כולם נשאר עומד על תילו וגם הגג נשאר תלוי באוויר והמתפללים ניצלו בדרך נס. על כך זה לתואר חוזה הרעש הגדול, הרב פעל רבות לשיקום העיר לאחר רעידת האדמה וטבע את המונח "לא נזוז מצפת" ששימש לאחר שנים את לוחמי צפת במלחת השחרור.

Averitsch Synagogue:

Rabbi Avraham Dov from Averitsch, was appointed head of the Hassidic community in Zefat when he came to the Land of Israel in 1831. He was the author of the book, ‘Bat Ain.’ In 1837, there an earthquake in Zefat causing great destruction and loss of life. On the day of the earthquake the Rabbi declared that all those who want to live should come to the synagogue. When the earthquake began he told all to come near him by the Ark. The synagogue was destroyed except for where the Rabbi was situated; a miracle took place and all those with the Rabbi were saved. The phrase used by the Rabbi “Not to Move from Zefat” became a motto used by fighters in Zefat in 1948, during the War of Liberation. The Rabbi was involved in the rebuilding of the Old City after the earthquake.

בית הכנסת רבי יוסף קארו:

רבי יוסף קארו – רבי יוסף קארו מכונה גם מרן והמחבר היה מגדולי הפוסקים, מחבר השולחן ערוך, כסף משנה והבית יוסף. עסק גם בקבלה.
נולד ב-1488 בספרד בעודו ילד קטן נאלץ לנדוד עם הוריו בעקבות גירוש ספרד עד שלבסוף התיישב בצפת, חיבוריו: "בית יוסף" – שלושים ושתיים שנה ארך כתיבת החיבור שנכתב על הארבעה טורים לרבי יעקב בן הרא"ש ובו ערך ר' יוסף קארו דיונים הלכתיים מעמיקים; "כסף משנה" על משנה תורה של הרמב"ם; "שולחן ערוך" – ספר הלכות פסוקות – מעין קיצור של הבית יוסף; "מגיד מישרים" – ספר זה הוא יומן של התגלויות "מגיד", הכולל תאריכים מדויקים של ההתגלויות, העיסוק בו עסק רבי יוסף קארו לפני ההתגלות – לרוב לימוד פרקי משניות, ותוכן ההתגלויות עצמו. דברי המגיד של ר' יוסף קארו נמסרו בשפה הארמית. כרב בצפת לא נמנע רבי יוסף קארו מלשלוח ידו בקבלה, אף על פי שאין היא מרבה להופיע בכתביו ההלכתיים. רבי משה קורדובירו מצטט חידושי קבלה שלו.

Karo Synagogue:

The synagogue was named after Rabbi Yosef Karo, author of the Shulchan Aruch, Kesef Mishne and the House of Yosef.
Rabbi Karo was born in Spain in 1488, and came to the Land of Israel after the expulsion of the Jews from Spain. Rabbi Karo wrote the following books: The House of Yosef, a deep and detailed examination of the Halacha, written over a period of thirty two years; The Kesef Mishne, a commentary on the Rambam’s Mishne Torah; the Shulchan Aruch, a shortened version of the House of Yosef; and Maggid Yesharim, a diary of revelations which Rabbi Karo received from a “Maggid.”

בית כנסת אלשיך:

רבי משה אלשיך – מכונה האלשיך הקדוש הרב אלשיך חיבר פירוש על התורה בשם 'תורת משה', ספרי הנביאים וחמש מגילות. רבי משה אלשיך זכה להערצה רבה בימי חייו ולאחר מכן ויש המוסיפים, עד היום, לשמו את הכינוי 'הקדוש'. ר' משה נפטר ונקבר בצפת.

Alsheich Synagogue:

The Holy Alsheich, Rabbi Moshe Alsheich, wrote a commentary on the Torah, Prophets and Megilot – “The Torah of Moshe.” Rabbi Alsheich is buried in Zefat.

בית כנסת אבוהב:

בית כנסת אבוהב – קרוי על שם רבי יצחק אבוהב רבו של רבי יעקב בירב שעלה לארץ והתיישב בצפת. בקיר הדרומי, הפונה לירושלים, ממוקמים שלושה ארונות קודש. בארון הימני נמצא ספר תורה אשר נכתב על פי המסורת על ידי רבי יצחק אבוהב, ותלמידיו העלוהו לצפת. ספר זה הוא אחד מהעתיקים שבספרי התורה המצויים בצפת, ומוציאים אותו לקריאה בשלושה מועדים: ראש השנה, יום כיפור ושבועות. ספר נוסף אשר נמצא בבית הכנסת הוא ספרו של רבי סולימאן אוחנה, מקובל שעלה לצפת מפאס שבמרוקו והתחבר עם גורי האר"י. ספרים אלו העניקו לבית הכנסת משנה חשיבות, ולכן נהגו יהודי צפת לחגוג בו את ליל חג מתן תורה.
ברעידת האדמה בצפת שהתרחשה בשנת תקצ"ז (1837), חרב בית הכנסת, ורק הכותל הדרומי נותר בשלמותו; יהודי העיר ייחסו זאת לקדושתו של ספרי התורה המיוחדים שבו.

Abuhav Synagogue:

The synagogue is named after Rabbi Yitschak Abuhav, who was the Rabbi of Rabbi Yaakov Beirav, who settled in Zefat. Three Arks are situated in the southern wall of the synagogue. In the Ark, furthest right, there is a Sefer Torah written by Rabbi Yitschak Abuhav, which was brought to Zefat by his students. It is one of the oldest Sefer Torah’s in Zefat, and it is read three times a year: on Rosh Hashana, Yom Kippur and Shevuot.

סמטת משיח:

הסמטה הכי צרה בעולם. לפי מסורת צפתית המשיח יעבור דרכה בדרכו לירושלים. במשך שנים רבות גרה בסמטה זקנה מזקני צפת שהייתה ממתינה למשיח מדי יום כמקובל בתפילה: "אחכה לו בכל יום שיבוא…"

Messiah Alleyway:

The alleyway is the narrowest in the world. According to Zefat tradition the Messiah will pass through the alleyway on the way to Jerusalem. For many years an elderly Zefat lady, who used to live in the alleyway, would wait every day for the Messiah's coming – "I will wait for him every day."

מקווה האר"י:

מעין ומקווה טהרה עתיק. לפי המסורות האר"י היה נוהג לטבול בו, ובו אף נעשתה טהרתו לאחר מותו. סגולות רבות נקשרו לטובל במקווה זה.

The Ari Mikva:

An ancient spring and Mikva, where according to tradition, the Ari would immerse. After his death the Ari's body was purified there. Special qualities are attributed to immersion in the Mikva.

בית העלמין העתיק:

 נמנה על בתי העלמין העתיקים והמפורסמים ביותר בארץ ישראל. קבורים בו תנאים, אמוראים, מקובלים ואדמו"רים רבים. שטח בית הקברות הוא כ150 דונם, ובעקבות רעש האדמה וגלישת קרקע ניתן למצוא בו לעיתים קברים מעל קברים.

Old Jewish Cemetery:

The graveyard is one of the oldest and most renowned in the Land of Israel. Amongst those buried there are Tannaim, Amoraim, and famous Rabbis and Kabbalists. It stretches over 150 dunam. Because of the earthquakes in Zefat in the last century, some graves are on top of one another.

מדרגות עולי הגרדום:

ברחוב הונצחו 7 לוחמי מחתרת אצ"ל (ארגון צבאי לאומי) שנתפסו על ידי הבריטים, נדונו למוות והועלו לגרדום בעכו בשנת 1947. כל השבעה נקברו בבית העלמין בצפת: דב גרונר, מרדכי אלקחי, יחיאל דרזנר ואליעזר קשאני הוצאו להורג ב-16 באפריל 1947.יעקב וייס, אבשלום חביב ומאיר נקר הוצאו להורג ב-29 ביולי 1947.

The Ole Hagardom (Gallows) Steps:

The steps are in memory of seven fighters from the National Military Organization (Etzel) who were captured and hung by the British forces. All seven were buried in the Zefat graveyard: Dov Gruner, Mordecai Elkachi, Yehiel Drezner and Eliezer Kashani were hung on April 16, 1947; Yaakov Weiss, Avshalom Haviv and Meir Necker were hung on July 29.

ככר המגינים:

כונתה בעבר ככר הפחמים (כיכר קוילען פלאץ). שימשה את תושבי העיר ככיכר הפחמים ובה סחרו הערבים בפחם ובהמשך היוותה את המרכז המסחרי של הרובע היהודי. הקומה השניה של המבנה בחלקו המערבי של הכיכר שימש את מפקדת ההגנה של העיר במלחמת העצמאות וכיום נקבע עליו לוח זיכרון.

Ha’Meginim (Defender's) Square:

It was known in the past as the 'Coal' Square, after the Arab coal merchants who would sell coal there. The square served as the main commercial center of the Old City. The second floor of the building on the western side of the square served as the military headquarters of the Hagana during the War of Liberation in 1948.

בית אשתם:

המרכז המסחרי הישן המכונה בית אשת"ם (ראשי תיבות של "אש תעשיות מתכת") ניצב במורדות הדרום מערביים של הרובע היהודי, מדובר במבנה גדול בממדיו, יצוק בטון, מנוקב מיריות בקירותיו, ושונה מבתי הרובע היהודי העתיק הסמוכים .
הבניין הוקם בעקבות מאורעות תרפ"ט על חורבות חנויות היהודים שנהרסו במאורעות. בבניית המרכז הושקעו 8,600 לא"י מתוך כספי קרן העזרה לנפגעי המאורעות, אשר גייסה כספים רבים מיהודי העולם על מנת להגיש סיוע ליהודי חברון, ירושלים טבריה וצפת. .
התועלת הכלכלית שלה ציפו המוסדות הלאומיים עמדה ביחס הפוך לגודלו ולהשקעה הכספית שנדרשה לבנייתו, כבר עם סיום בנייתו נמנעו אנשי צפת להעביר אליו את הפעילות המסחרית, במהלך השנים נסגרו המפעלים הקטנים שפעלו שם ובמשך שנים שימש כמחסני העירייה, בתי מלאכה קטנים ושימושים מתחלפים. יחד עם זה תמיד סימל את עמידתם של אנשי צפת וגבורת מגיניה במלחמת השחרור.
לבניין הייתה חשיבות ביטחונית מכרעת במצור ובקרב על צפת. בהיותו מבנה חזק וגדול המוצב בחזית, מול הרובע הערבי, בגזרה שכונתה "גזרת סטלינגרד" שבו הוצבה גם עמדת בלויגרונד, והיה ברור כי נפילתו תביא לנפילת הרובע.
בעבודות ההכנה בתקופת המצור על העיר הוקמו על הבניין ארבע עמדות שנקראו עמדות "המרכז". אחת על מרפסת הבניין שצפתה על הצד הצפוני והדרומי ועוד שלש עמדות ירי, שנפרצו בקיר הדרומי של המבנה וצפו אל הרובע הערבי.
הבניין ספג פגיעות רבות מירי שכוון מהרובע הערבי ומעין זיתים. ביום י"א באדר תש"ח בעיצומה של ההתקפה הערבית על הרובע נהרג מפגיעת צלף, פרג' יהושע אוחנה, בן צפת שהיה מפקד חוליית תת-מקלע סטן, על שמו נקרא יהושע (שוקי )אוחנה ראש העיר של צפת שנבחר ב- 2018.

The Eshtam House:

The building is situated in the south-west part of the Old City. It was built after the massacre of Jews in the Old City in 1929, at a cost of 8,500 Lirot. The money was provided by a special Fund set up after the "Events" of 1929. Although intended as a commercial center, it became over the years a storage area for the Town Council.
The building was strategically crucial during the War of Liberation, facing directly opposite the Arab Quarter. Together with the nearby Blugrund Military Post, it was the heart of the "Stalingrad Line" of defence. The building was highly fortified and suffered considerable enemy fire, as can still be seen on the walls of the building. One of the defenders of the building, Yehoshua Ferg Ohana, was killed in action on 11 Adar, 1948. The present Mayor of Zefat, Shuki Yehoshua Ohana was named after him.
The Maggid's Cave
According to tradition, Rabbi Yosef Karo, wrote the Shulchan Aruch in the cave, which is situated below the Karo Synagogue.

מערת המגיד:

רבי יוסף קארו מחבר היצירה "שולחן ערוך" שהיא אבן יסוד בהבנת המצוות ובסיס לפסיקה ההליכתית מבחינה היסטורית חיבור זה נופל רק מהמשנה והתלמוד. קארו שהיה דיין וכונה "מרן" עמד בתקופת תור הזהב של צפת בראש בית מדרש גדול וחשוב. ע"פ המסורת הוא כתב את חיבורו החשוב "שולחן ערוך" ב'מערת המגיד' אפופת המסתורים שמתחת לבית הכנסת.